Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39257
Title: Tìm hiểu khái niệm phá sản doanh nghiệp
Authors: Nguyễn Viết Tý
Keywords: Nguyễn Viết Tý
Luật phá sản
Phá sản doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Phá sản
Chủ nợ
Thủ tục đòi nợ
Thanh toán
Abstract: Luật pháp hiện hành ghi nhận phá sản doanh nghiệp dưới hai giác độ: doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản; thủ tục giải quyết việc phá sản doanh nghiệp. Phá sản doanh nghiệp có thể được hiểu là hiện tượng doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản và được cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyên bố phá sản để bảo vệ lợi ích cho các chủ nợ, cho doanh nghiệp và cho toàn xã hội.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1995_B8_Phasandoanhnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.