Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39273
Title: Về hợp đồng tín dụng ngân hàng
Authors: Nguyễn Tuyến
Keywords: Nguyễn Tuyến
Hợp đồng tín dụng
Ngân hàng
Kinh tế
Tín dụng
Hợp đồng tín dụng ngân hàng
Ngân hàng thương mại
Abstract: Bài viết làm sáng to một số khía cạnh pháp lý liên quan đến việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng, một chủng loại hợp đồng vay phổ biến ở Việt Nam.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tap chí Luật học số 5-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1995_B7_Hopdongtindungnganhang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.