Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39311
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa IX. Sáng ngày 31/03/1995
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ bảy
31/03/1995
Luật doanh nghiệp Nhà nước
Doanh nghiệp nhà nước
Các văn bản sau luật
Xuất nhập khẩu
Định mức tiền lương
Chế độ báo cáo thống kê
Chế độ kiểm toán
Thủ tục đăng ký kinh doanh
Phân phối lợi nhuận sau thuế
Lệ phí
Báo cáo tài chính
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật doanh nghiệp Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 1995-03-31
Type: Bản thông tin
Extent: 37 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31-03-1995s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 515,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.