Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39336
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa IX. Chiều ngày 14/03/1996
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ chín
14/03/1996
Luật khoáng sản
Khoáng sản
Nước khoáng
Xuất khẩu khoáng sản
Nguyên liệu thô
Mỏ khai thác
Khai thác khoáng sản
Chế biến khoáng sản
Dầu khí
Abstract: Quốc hội thông qua Luật khoáng sản. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì. Chủ tịch Quốc hội Phùng Văn Tửu chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 1996-03-14
Type: Bản thông tin
Extent: 10 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14-03-1996c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 457,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.