Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39382
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa IX. Sáng ngày 20/03/1996
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ chín
20/03/1996
Luật Ngân sách Nhà nước
Nghị quyết kỳ họp
Ngân sách nhà nước
Quan hệ tài chính tiền tệ
Lĩnh vực tài chính tiền tệ
Abstract: Quốc hội tiếp tục thông qua Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 1996-03-20
Type: Bản thông tin
Extent: 11 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20-03-1996s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 455,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.