Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39391
Title: Về hình phạt cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định
Authors: Đinh Văn Quế
Keywords: Đinh Văn Quế
Hình phạt cấm
Cấm đảm nhiệm chức vụ
Cấm làm việc
Bộ luật hình sự
Abstract: Đây là hình phạt cấm làm một việc mà việc này nếu để người kết án làm thì có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Hình phạt này có ba nội dung và mỗi nội dung có thể nói là một hình phạt nhưng vì chúng cùng tính chất là cấm làm một việc nên Bộ luật hình sự quy định chung trong cùng một điều luật và coi đó là một hình phạt.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1996_B11_Hinhphatcamdamnhiemchucvu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.