Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39392
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa IX. Chiều ngày 07/11/1996
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ mười
07/11/1996
Luật đầu tư nước ngoài
Đầu tư nước ngoài
Quyền chuyển nhượng giá trị phần vốn
Hoạt động doanh nghiệp liên doanh
Doanh nghiệp liên doanh
Chuyển nhượng vốn
Báo cáo tài chính
Abstract: Quốc hội tiếp tục thông qua Dự án Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Văn Tửu chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 1996-11-07
Type: Bản thông tin
Extent: 31 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 07-11-1996c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 491,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.