Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39395
Title: Tổ chức tư pháp của Pháp. Phần I: Tài phán hình sự
Authors: Phan Hữu Thu
Keywords: Phan Hữu Thu
Tổ chức tư pháp
Cơ quan điều tra
Thẩm phán điều tra
Phòng buộc tội
Pháp
Tài phán hình sự
Abstract: Do có những khác biệt trong tổ chức tư pháp nên việc tổ chức các cơ quan điều tra ở Pháp cũng có nhiều điểm khác biệt so với Việt Nam. Cơ quan điều tra ở Pháp được tổ chức làm hai cấp: cấp thẩm phán điều tra và phòng buộc tội.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1996_B13_Tochuctuphap-Phap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.