Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39452
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa IX. Sáng ngày 07/04/1997
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ mười một
07/04/1997
Báo cáo công tác
Quốc hội
Kinh tế xã hội
Ngân sách Nhà nước
Tham nhũng
Tiêu cực xã hội
Quản lý tài chính
Cải cách hành chính
Quản lý xã hội
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận về Báo cáo công tác của nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 1997-04-07
Type: Bản thông tin
Extent: 41 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 07-04-1997s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 535,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.