Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39469
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa IX. Sáng ngày 17/04/1997
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ mười một
17/04/1997
Bộ Luật hình sự
Tham nhũng
Ma túy
Chiếm đoạt tài sản
Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa
Nhận hối lộ
Abstract: Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh điều khiển. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Văn Tửu chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 1997-04-17
Type: Bản thông tin
Extent: 36 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17-04-1997c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 484,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.