Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39476
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa IX. Sáng ngày 24/04/1997
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ mười một
24/04/1997
Luật thuế giá trị gia tăng
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế trị giá gia tăng
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Sản phẩm nông nghiệp
Chuyển giao công nghệ
Nuôi trồng thủy sản
Thuế suất
Ngân sách nhà nước
Abstract: Quốc hội thảo luận về Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Văn Tửu điều khiển. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Văn Tửu điều khiển điều khiển nội dung
Issue Date: 1997-04-24
Type: Bản thông tin
Extent: 35 trang
Language: zh
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24-04-1997s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 507,22 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.