Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39483
Title: Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn của công ty với sự hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Lê Hồng Hạnh
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Cấu trúc vốn
Kinh tế thị trường
Cổ phần
Cổ phiếu
Trái phiếu
Abstract: Chứng khoán và thị trường chứng khoán là sự biểu hiện của sự phát triển ở mức độ cao của nền kinh tế thị trường. Chứng khoán là một loại hàng hoá đặc biệt được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau. Bài viết đi phân tích chứng khoán dưới góc độ pháp lý.
Issue Date: 1997
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-1997
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1997-B2_Thitruongchungkhoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 592,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.