Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39524
Title: "Gán thu bù chi" và "cấp phát kinh phí uỷ quyền" liệu có phải là những hình thức cấp phát kinh phí từ ngân sách nhà nước?
Authors: Nguyễn Thị Ánh Vân
Keywords: Nguyễn Thị Ánh Vân
Ngân sách nhà nước
Kinh phí
Lệnh chi tiền
Hạn mức kinh phí
Cấp phát kinh phí ủy quyền
Abstract: Chi ngân sách nhà nước bao gồm nhiều loại, dựa vào các tiêu chí khác nhau mà có các cách phân loại khác nhau. Tuy nhiên, các khoản chi phong phú, đa dạng từ ngân sách nhà nước bao giờ cũng được thực hiện dưới những hình thức luật định, đó là: cấp phát bằng lệnh chi tiền, cấp phát bằng hạn mức kinh phí và cấp phát bằng lệnh ghi thu ghi chi.
Issue Date: 1997
Type: Tạp chí
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-1997
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.1997_B7_NgansachNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 473 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.