Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39535
Title: Giải thích hiến pháp - Vấn đề cần được chú trọng
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Nguyễn Minh Đoan
Hiến pháp
Giải thích hiến pháp
Quốc hội
Abstract: Giải thích hiến pháp thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan hoạt động thường xuyên của Quốc hội. Song trên thực tế hoạt động này còn ít được quan tâm. Uỷ ban thượng vụ Quốc hội cũng như Hội đồng nhà nước trước đây chưa có cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào chính thức yếu cầu cơ quan này giải thích Hiến pháp bằng văn bản.
Issue Date: 1997
Type: Tạp chí
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1998_B1_Giaithichhienphap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.