Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39561
Title: Toàn cầu hoá và các quan hệ lao động
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Lê Hồng Hạnh
Quan hệ lao động
Toàn cầu hoá
Kinh tế thị trường
Luật lao động
Định chế kinh tế tài chính
Abstract: Trong thế giới hiện đại, toàn cầu hoá là quá trình không thể phủ nhận. Toàn cầu hoá đang diễn ra với tốc độ cao hơn vào những thập niên cuối của thế kỷ XX. Một trong những biểu hiện rõ nhất là quá trình thành lập WTO, các khu vực mậu dịch tự do. Đối với Việt Nam, quá trình toàn cầu hoá cũng đang diễn ra khá mạnh mẽ sau khi chính sách mở cửa được thực hiện. Bài viết phân tích một số biểu hiện chính của quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra ở Việt Nam và những thách thức của toàn cầu hoá với ngành luật lao động Việt Nam.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1998_B4_Quanhelaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 643,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.