Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39571
Title: Dư luận xã hội một số nước về việc áp dụng hình phạt tử hình
Authors: Trương Quang Vinh
Keywords: Trương Quang Vinh
Hình phạt tử hình
Chế định hình sự
Chính sách hình sự
Abstract: Giới thiệu một số kết quả các cuộc điều tra xã hội học về thái độ của người dân đối với việc giữ lại hay bãi bỏ hình phạt tử hình và tình hình áp dụng hình phạt này ở một số nước trên thế giới.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1998_B13_Apdunghinhphattuhinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 401,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.