Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39575
Title: Hành vi phạm tội nhìn nhận từ góc độ tâm lý học
Authors: Đặng Thanh Nga
Keywords: Đặng Thanh Nga
Hành vi phạm tội
Ý đồ phạm tội
Người phạm tội
Tâm lý phạm tội
Abstract: Hành vi phạm tội là hành vi có lý trí, có ý chí. Thành phần cấu trúc của hành vi bao gồm: Nhu cầu vụ lợi, tâm thế chống đối xã hội; động cơ, mục đích và ý đồ phạm tội; hình thành quyết định hành vi; Hậu quả tâm lý của hành vi phạm tội. Bài viết phân tích làm rõ những vấn đề này.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1998_B3_hanhviphamtoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 697,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.