Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39594
Title: Vấn đề thi hành án dân sự trong việc soạn thảo Bộ luật tố tụng dân sự
Authors: Nguyễn Công Bình
Keywords: Nguyễn Công Bình
Thi hành án dân sự
Tố tụng dân sự
Tố tụng hành chính
Thủ tục thi hành án
Luật thi hành án
Bộ luật tố tụng dân sự
Abstract: Thi hành án dân sự là quá trình kết thúc của quá trình bảo vệ quyền lợi của đương sự, trong đó các bản án, quyết định của toà án được thi hành. Có thể nói đây là quá trình không thể thiếu của quá trình bảo vệ quyền lợi của đượng sự.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1998_B9_Thihanhandansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 377,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.