Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39598
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 09/06/1999
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ năm
09/06/1999
Bộ luật hình sự
Quyền bình đẳng của phụ nữ
Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
Xâm phạm quyền tác giả
Xâm phạm quyền khiếu nại tố cáo
Quyền sáng chế phát minh
Phạm tội có tổ chức
Lợi dụng chức vụ quyền hạn
Gây hậu qủa nghiêm trọng
Phạm tội nhiều lần
Abstract: Thảo luận và thông qua Bộ luật hình sự (sửa đổi). Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Yểu điều khiển
Issue Date: 1999-06-09
Type: Bản thông tin
Extent: 31 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 09-06-1999c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 594,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.