Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39608
Title: Vài suy nghĩ về hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm có tổ chức do người Việt Nam thực hiện ở nước ngoài
Authors: Trần Hữu Ứng
Keywords: Trần Hữu Ứng
Tội phạm có tổ chức
Interpol
Aseanpol
Hợp tác phòng chống tội phạm
Dẫn độ tội phạm
Hợp tác quốc tế
CHLB Đức
CHLB Nga
Việt Nam
Abstract: Trình bày một số nét chính trong quan hệ hợp tác giữa cảnh sát Việt Nam với cảnh sát hai nước CHLB Đức và CHLB Nga.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.1998_B6_Hoptacquoctechongtoipham.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 545,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.