Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39616
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 12/06/1999
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ năm
12/06/1999
Nông nghiệp nông thôn
Dân di cư tự do
Bảo vệ rừng
Xây dựng pháp luật
Thi hành pháp luật
Bảo đảm công tác thi hành án
Công tác dân nguyện
Abstract: Quốc hội họp phiên bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì
Issue Date: 1999-06-12
Type: Bản thông tin
Extent: 9 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12-06-1999s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 384,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.