Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39634
Title: Những quy định về phòng vệ chính đáng và tình thế cấp thiết trong bộ luật hình sự Nhật Bản và Trung Quốc
Authors: Hoàng Văn Hùng
Keywords: Hoàng Văn Hùng
Phòng vệ chính đáng
Bộ luật hình sự
Tình thế cấp thiết
Nhật Bản
Trung Quốc
Abstract: Tìm hiểu về Bộ luật hình sự Nhật Bản và Bộ luật hình sự Trung Quốc để hiểu rõ hơn về quy định phòng vệ chính đáng và tình thế cấp thiết
Issue Date: 1999
Type: Tạp chí
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-1999
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1999_B10_Phongvechinhdang-LuathinhsuNhat-TrungQuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 62,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.