Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39660
Title: Bàn thêm về xử lý vi phạm hành chính
Authors: Trần Minh Hương
Keywords: Trần Minh Hương
Xử lý vi phạm hành chính
Vi phạm hành chính
Trách nhiệm hành chính
Thẩm quyền xử lý vi phạm
Abstract: Xử lý vi phạm hành chính là hoạt động phức tạp, có sự tham gia của nhiều cơ quan tổ chức với phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ khác nhau. Mặt khác đây là hoạt động áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước đối với tổ chức, cá nhân nên đòi hỏi tiến hành thận trọng, tuân thủ quy định về nội dung và thủ tục. Qua nghiên cứu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và khảo sát thực tiễn xử lý vi phạm hành chính thấy có nhiều vấn đề cần được đưa ra tham khảo thêm.
Issue Date: 1999
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1999
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1999_B4_Xulyviphamhanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 78,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.