Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39668
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 17/05/1999
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ năm
17/05/1999
Luật báo chí
Báo chí
Quyền tự do báo chí
Quyền tự do ngôn luận
Cung cấp thông tin
Vai trò của báo chí
Abstract: Quốc hội thảo luận và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí. Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Cự điều khiển
Issue Date: 1999-05-17
Type: Bản thông tin
Extent: 30 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17-05-1999s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 503,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.