Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39670
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 19/05/1999
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ năm
19/05/1999
Luật báo chí
Báo chí
Cơ quan báo chí
Hoạt động báo chí
Nhà báo
Cán bộ báo chí
Pháp luật về báo chí
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí. Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Cự điều khiển phiên họp.
Issue Date: 1999-05-19
Type: Bản thông tin
Extent: 41 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19-05-1999s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 598,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.