Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39676
Title: Buôn bán nội gián trong hoạt động của các công ty trên thị trường chứng khoán
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Lê Hồng Hạnh
Buôn bán nội gián
Thị trường chứng khoán
Kinh tế thị trường
Buôn bán ngoại gián
Abstract: Buôn bán nội gián là hành vi vi phạm pháp luật gắn liền với hoạt động của công ti - loại hình doanh nghiệp phổ biến ở các nước có nền kinh tế thị trường và thị trường chứng khoán.
Issue Date: 1999
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1999
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1999_B4_Buonbannoigian-thitruongchungkhoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 113,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.