Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39679
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 22/05/1999
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ năm
22/05/1999
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Đại biểu Quốc hội
Cấp phát tài chính
Tràn dầu
Bảo vệ môi trường
Thu hút chất xám
Abstract: Quốc hội tiếp tục nghe các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh điều khiển
Issue Date: 1999-05-22
Type: Bản thông tin
Extent: 36 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22-05-1999c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 543,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.