Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39683
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 24/05/1999
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ năm
24/05/1999
Luật doanh nghiệp
Đổi mới kinh tế
Thành viên hợp doanh
Quyền sử dụng đất
Abstract: Thảo luận và thông qua Luật doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh điều khiển
Issue Date: 1999-05-24
Type: Bản thông tin
Extent: 11 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24-05-1999s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 395,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.