Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39767
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 31/05/1999
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ năm
31/05/1999
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận và thông qua dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa điều khiển
Issue Date: 1999-05-31
Type: Bản thông tin
Extent: 36 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31-05-1999c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 574,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.