Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39783
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 15/05/2000
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ sáu
15/05/2000
Ngân sách nhà nước
Kinh tế trì trệ
Bảo hiểm y tế
Học sinh dân tộc
Dịch lở mồm long móng
Đầu tư phát triển miền núi
Tiêu thụ sản phẩm mía đường
Abstract: Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 1999; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 2000. Phó chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2000-05-15
Type: Bản thông tin
Extent: 47 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15-05-2000s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 654,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.