Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39819
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 01/12/2000
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ tám
01/12/2000
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Đại biểu Quốc hội
Cử tri
Thủy lợi
Hệ thống kênh mương
Chế độ thủy lợi phí
Công trình thủy lợi
Abstract: Quốc hội tiếp tục nghe các cơ quan báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2000-12-01
Type: Bản thông tin
Extent: 42 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 01-12-2000s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 560,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.