Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39860
Title: Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt
Authors: Dương Tuyết Miên
Keywords: Dương Tuyết Miên
Pháp luật
Bộ luật hình sự
Quyết định hình phạt
Chuẩn bị phạm tội
Phạm tội chưa đạt
Trách nhiệm hình sự
Abstract: Chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt là những trường hợp người phạm tội không thực hiện được tội phạm đến cùng do nguyên nhân ngoài ý muốn. Bộ luật hình sự hiện hành đã có những quy định về áp dụng hình phạt đối với những người phạm tội, phạm tội chưa đạt.
Issue Date: 2001
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2001
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2001_B6_Quyetdinhhinhphat-chuaphamtoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 92,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.