Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39885
Title: Một số ý kiến về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại toà án nhân dân
Authors: Nguyễn Hữu Chí
Keywords: Nguyễn Hữu Chí
Quan hệ lao động
Tranh chấp lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Tranh chấp lao động tập thể
Tranh chấp lao động cá nhân
Hội đồng hoà giải
Pháp lệnh giải quyết tranh chấp lao động
Kỷ luật lao động
Abstract: Bài viết chủ yếu đề cập việc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại toà án nhân dân
Issue Date: 2001
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2001
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2001_B1_Giaiquyettranhchaplaodongcanhan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 98,66 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.