Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39918
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 08/06/2001
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ chín
08/06/2001
Luật phòng cháy và chữa cháy
Phòng cháy chữa cháy
Tổ chức lực lượng
Phương tiện
Lực lượng phòng cháy chữa cháy
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Dân phòng
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận và thông qua Luật phòng cháy và chữa cháy. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2001-06-08
Type: Bản thông tin
Extent: 38 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 08-06-2001s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 587,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.