Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39929
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 15/06/2001
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ chín
15/06/2001
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Đại biểu Quốc hội
Cử tri
Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực ngân hàng
Tiền giả
Thanh toán liên ngân hàng
Tiền mặt
Abstract: Quốc hội nghe báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2001-06-15
Type: Bản thông tin
Extent: 48 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15-06-2001s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 594,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.