Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39960
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 23/06/2001
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ chín
23/06/2001
Luật Hải quan
Hải quan
Hàng hóa xuất khẩu
Hàng hóa nhập khẩu
Thủ tục hải quan
Chế độ ưu đãi miễn trừ
Hành lý
Phương tiện vận tải
Abstract: Quốc hội thảo luận và thông qua Luật Hải quan. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2001-06-23
Type: Bản thông tin
Extent: 39 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23-06-2001s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 527,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.