Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39964
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 25/06/2001
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ chín
25/06/2001
Hiến pháp năm 1992
Cơ quan quyền lực
Cơ quan Nhà nước
Ngân sách
Hoạt động tư pháp
Hệ thống chính trị
Phát triển kinh tế
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2001-06-25
Type: Bản thông tin
Extent: 19 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25-06-2001s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 437,33 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.