Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39971
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 28/05/2001
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ chín
28/05/2001
Nhiệm vụ kinh tế xã hội
Ngân sách Nhà nước
Chuyển dịch kinh tế
Vốn đầu tư phát triển
Xuất nhập khẩu
Doanh nghiệp nhà nước
Tài chính
Abstract: Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2000; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2001. Phó chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2001-05-28
Type: Bản thông tin
Extent: 47 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28-05-2001s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 657,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.