Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39972
Title: Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Phạm Thị Giang Thu
Keywords: Phạm Thị Giang Thu
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Tranh chấp chứng khoán
Quyền sở hữu chứng khoán
Giao dịch chứng khoán
Abstract: Đề cập một số nội dung cụ thể về thị trường chứng khoán cũng như tranh chấp trên thị trường chứng khoán, nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Issue Date: 2002
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2002
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2002_B6_TranhchaptrenTTCK.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 135,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.