Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39982
Title: Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội
Authors: Dương Tuyết Miên
Keywords: Dương Tuyết Miên
Pháp luật
Quyết định hình phạt
Người chưa thành niên phạm tội
Người chưa thành niên
Bộ luật hình sự
Abstract: Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội là trường hợp đặc biệt, ở chỗ hình phạt được quyết định nhẹ hơn so với người đã thành niên phạm tội. Do vậy khi quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, toà án cần tuân thủ các nguyên tắc trong việc xử lý hành vi phạm tội hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự...
Issue Date: 2002
Type: Tạp chí
Method: Tạp chí Luật học số 4-2002
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2002_B6_Hinhphatnguoichuathanhnienphamtoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 78,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.