Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39990
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 30/05/2001
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ chín
30/05/2001
Luật đất đai
Đất đai
Loại đất
Giá đất
Thuế sử dụng đất
Quyền sử dụng đất
Quản lý đất đai
Abstract: Quốc hội thảo luận và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Phó chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2001-05-30
Type: Bản thông tin
Extent: 34 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30-05-2001s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 603,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.