Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40056
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 22/12/2001
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ mười
22/12/2001
Luật Tổ chức Chính phủ
Chính phủ
Tổ chức Chính phủ
Xóa đói giảm nghèo
Bảo hiểm xã hội
An sinh xã hội
Cứu trợ xã hội
Bình đẳng nam nữ
Thương binh
Người có công với cách mạng
Kế hoạch hóa gia đình
Chính sách dân số
Tệ nạn xã hội
Abstract: Quốc hội thảo luận và thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp
Issue Date: 2001-12-22
Type: Bản thông tin
Extent: 32 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22-12-2001c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 489,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.