Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40130
Title: Dự thảo Nghị định mới về chứng khoán và thị trường chứng khoán
Authors: Trần Thị Thanh Thảo
Keywords: Trần Thị Thanh Thảo
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Niêm yết chứng khoán
Giao dịch chứng khoán
Phát hành chứng khoán
Công ty chứng khoán
Đầu tư chứng khoán
Hiệp hội chứng khoán
Uỷ ban chứng khoán nhà nước
Abstract: Trình bày một số điểm mới trong Dự thảo Nghị định về chứng khoán và thị trường chứng khoán so với nghị định 48. Dự thảo nghị định mới có nhiều nội dung mới mang lại tính hiệu quả và phù hợp với việc điều chỉnh thị trường chứng khoán bằng các quy phạm pháp luật.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2003_B10_Duthaomoivechungkhoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 111,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.