Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40163
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 16/11/2016
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp thứ hai
16/11/2016
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Đại biểu Quốc hội
Môi trường
Quản lý nhà nước về môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tổng Cục môi trường
Tác động môi trường
Thuế tài nguyên
Thuế môi trường
Phí môi trường
Abstract: Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì
Issue Date: 2016-11-16
Type: Bản thông tin
Extent: 54 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16-11-2016s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 600,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.