Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40165
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 17/11/2016
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp thứ hai
17/11/2016
Luật về hội
Luật đấu giá tài sản
Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh
Ngành nghề doanh nghiệp
Đầu tư kinh doanh
Dịch vụ ngân hàng mô
Mang thai hộ
Dịch vụ xét nghiệm HIV
Hỗ trợ sinh sản
Xét nghiệm vi sinh vật
Lĩnh vực đầu tư
Abstract: Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật về hội (nếu Quốc hội đồng ý tiến hành biểu quyết). Biểu quyết thông qua Luật đấu giá tài sản. Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung
Issue Date: 2016-11-17
Type: Bản thông tin
Extent: 37 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17-11-2016c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 522,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.