Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40168
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 18/11/2016
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp thứ hai
18/11/2016
Luật tín ngưỡng tôn giáo
Tín ngưỡng
Tôn giáo
Luật du lịch
Tự do tín ngưỡng tôn giáo
Tổ chức tôn giáo
Du lịch
Phát triển du lịch
Nhân lực du lịch
Abstract: Biểu quyết thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật du lịch (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung
Issue Date: 2016-11-18
Type: Bản thông tin
Extent: 40 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18-11-2016c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 534,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.