Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40288
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorTrung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40288-
dc.description.abstractBáo cáo phân tích những tiềm năng từ cấp cơ sở trong thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh và hành động Tăng trường Xanh của Việt Nam, chỉ ra cơ hội cho các sáng kiến từ cấp cơ sở được chia sẻ, lồng ghép nhằm hiện thực hóa chính sách.-
dc.languagevivi
dc.publisherTrung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)vi
dc.rightsTrung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)vi
dc.subjectChiến lượcvi
dc.subjectTăng trưởng xanhvi
dc.subjectChính sáchvi
dc.subjectGiải phápvi
dc.subjectTrung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)vi
dc.titleGiải pháp từ cộng đồng - con đường hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng xanhvi
dc.typeThông tin chuyên đềvi
dc.source.methodTrung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.