Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40307
Title: Nhân tài trong du lịch – một định hướng phát triển du lịch bền vững
Authors: Lan Hương
Keywords: Nhân tài
Du lịch bền vững
Du lịch
Lan Hương
Abstract: Bài viết nêu thực trạng công tác tìm kiếm, phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trong ngành du lịch chưa được quan tâm đúng cách do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Những số liệu chỉ ra việc nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực, các giải pháp nhằm phát huy tính tích cực của tài năng trong lĩnh vực du lịch ở tất cả các cấp quản lý, các địa phương và cả cộng đồng chưa được đồng bộ.
Publisher: Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 36. Nhan tai trong du lich_Dinh huong phat trien du lich ben vung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 361,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.