Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40366
Title: Bản chất mối quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc: Những thách thức và cơ hội đối với nền kinh tế Việt Nam
Authors: Trần Thị Thu Hà, Phạm Hoàng Hải
Lê Thị Minh
Keywords: Quan hệ thương mại
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam
Trung Quốc
Abstract: Đánh giá tổng quan trên cơ sở phân tích thành tựu và những tồn tại hạn chế trong mối quan hệ thương mại nói chung và mối quan hệ thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc; đánh giá tác động của một số cú sốc bất lợi trong quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc và đưa ra một số chính sách kiến nghị.
Publisher: Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Advisor: ThS. Mai Thị Thu
Operator: TS. Lương Văn Khôi
Date Created: 2014-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Right: Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 60. Ban chat MQH TM VN-TQ.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 731,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.