Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40440
Title: Phiên toà sơ thẩm vụ án dân sự
Authors: Bùi Thị Huyền
Keywords: Bùi Thị Huyền
Bộ luật tố tụng dân sự
Vụ án dân sự
Phiên toà sơ thẩm
Tranh tụng dân chủ
Abstract: Trình bày những điểm mới của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên toà sơ thẩm dân sự. Đưa ra một số ý kiến về các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên toà sơ thẩm dân sự
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san Bộ luật tố tụng dân sự - 2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSBLTTDS_B7_Phientoasothamandansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 141,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.